Saygıdeğer Veliler ve Sevgili Öğrenciler,

Özgün Fen Kurs Merkezi 35 yıllık bilgi birikimi ve pratiğine dayanan idari kadrosu, alanında deneyimli öğretmenleri, verimli rehberlik hizmetleriyle LGS ve YKS’de ciddi başarılara imza atarak ülkenin önde gelen lise ve üniversitelerine öğrenci yetiştirmiştir.

Özgün Fen Kurs Merkezi, eğitim-öğretimin kurum-öğrenci-veli eksenli olmasını benimsemiş; bugüne kadarki çalışmalarını da bu eksende gerçekleştirmiştir.

Kurumumuzun bu başarılarında tabii ki öğretmen kadrosunun rolü büyüktür.

Öğretmen kadromuz akademik bilgi ve birikimlerinin yanı sıra pedagojik yaklaşımlarıyla da başarının önünü açmıştır.

Özgün Fen Kurs Merkezi önümüzdeki eğitim-öğretim dönemlerinde de siz saygıdeğer veli ve öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecektir.